2021

← Zamek Biskupów Chełmińskich

Wyróżnienie w konkursie Brick Award 2021 w kategorii Sharing Public Spaces za zrealizowany projekt Centrum Aktywności Społecznej w zabytkowych pozostałościach dawnego Zamku Biskupów Chełmińskich w Lubawie.

Zobacz projekt

2021

← Przebudowa ul. 1 Maja we Włocławku

Wyróżnienie w konkursie architektonicznym na przebudowę ul. 1 maja we Włocławku na woonerf.
2020

← Zakład Przyrodoleczniczy w Sanatorium „Zimowit”

I nagroda w konkursie architektonicznym na Zakład Przyrodoleczniczy Sanatorium Zimowit w Dusznikach Zdrój. Projekt niezrealizowany.

Zobacz projekt

2018

← Kąpielisko otwarte „Rawka”

Modernizacja Roku 2018 za zaprojektowanie kąpieliska letniego Rawka w Ostrowcu Świętokrzyskim.

Zobacz projekt2018

← Wielkopolskie Centrum Onkologii w Poznaniu

II nagroda w konkursie architektonicznym na Budynek Ambulatoryjny Wielkopolskiego Centrum Onkologii przy ul. Strzeleckiej w Poznaniu. Projekt w trakcie realizacji.

Zobacz projekt

2015

← Rewitalizacja Małego i Dużego Rynku

I nagroda w konkursie Top Inwestycje Polski Wschodniej za zrealizowany projekt przebudowy i rewitalizacji Dużego i Małego Rynku w Chęcinach.

Zobacz projekt2013

← Kompleksowe Centrum Sportowe AMW

Statuetka Top Builder 2013 za projekt Kompleksowego Centrum Sportowego Akademii Marynarki Wojennej w Gdyni. Projekt zrealizowany.

Zobacz projekt

2013

← Park Wodny – pływalnia kryta

I nagroda w konkursie architektonicznym na krytą pływalnię Park Wodny w Świeciu. Projekt zrealizowany.

Zobacz projekt2011

← Kompleksowe Centrum Sportowe AMW

I nagroda w konkursie architektonicznym na Kompleksowe Centrum Sportowe Akademii Marynarki Wojennej w Gdyni. Projekt zrealizowany.

Zobacz projekt

2008

← Sala gimnastyczna w Gdyni

I nagroda w konkursie architektonicznym na salę gimnastyczną przy ul. Krasickiego w Gdyni. Projekt zrealizowany.
2008

← Kompleks Sportowy – kryta pływalnia, basen letni i tereny rekreacyjne nad Sanem

II nagroda w konkursie architektonicznym na Kompleks Sportowo – Rekreacyjny w Lesku. Projekt zrealizowany.

Zobacz projekt

2008

← Park nad Balatonem w Warszawie

II nagroda w konkursie architektonicznym na Park nad Balatonem w Warszawie.
2007

← Hala ze sztucznym lodowiskiem

III nagroda w konkursie architektonicznym na Halę ze sztucznym lodowiskiem przy ul. Majdańskiej w Warszawie.

2007

← Płyta Rynku i wejście do podziemnej trasy turystycznej

I nagroda w konkursie „Budowa Roku Podkarpacia” za zrealizowany projekt rekonstrukcji i zagospodarowania Płyty Rynku w Rzeszowie z obiektem wejścia do podziemnej trasy turystycznej.

Zobacz projekt2007

← Płyta Rynku i wejście do podziemnej trasy turystycznej

Drogowo-mostowa Budowa Roku woj. Podkarpackiego za zrealizowany projekt rekonstrukcji i zagospodarowania Płyty Rynku w Rzeszowie z obiektem wejścia do podziemnej trasy turystycznej.

Zobacz projekt

2006

← Kryte lodowisko w Bydgoszczy

II nagroda w konkursie architektonicznym na kryte lodowisko w Bydgoszczy.
2006

← Centrum Rekreacyjno – Sportowe i Kulturalno – Oświatowe w Kórniku

II nagroda w konkursie architektonicznym na Centrum Rekreacyjno – Sportowe i Kulturalno – Oświatowe w Kórniku.

2006

← Budynek mieszkalny w Warszawie

III nagroda w konkursie architektonicznym na budynek mieszkalny przy ul. Popularnej w Warszawie
2005

← Pływalnia olimpijska

Nagroda III stopnia Ministra Transportu i Budownictwa za zaprojektowanie pływalni olimpijskiej Rawszczyzna w Ostrowcu Świętokrzyskim.

Zobacz projekt

2005

← Pływalnia olimpijska

Nagroda Polskiej Konfederacji Sportu za realizację wzorowo zaprojektowanej i wykonanej pływalni w Ostrowcu Świętokrzyskim.

Zobacz projekt2005

← Zakład Radioterapii i Zakład Diagnostyki Obrazowej Wielkopolskiego Centrum Onkologii

I nagroda w konkursie architektonicznym na Zakład Radioterapii i Zakład Diagnostyki Obrazowej Wielkopolskiego Centrum Onkologii przy ul. Garbary w Poznaniu. Projekt zrealizowany.

2005

← Przedszkole w Laskach

II nagroda w konkursie architektonicznym na Przedszkole w Laskach gm. Izabelin.
2005

← Basen i hala sportowa w Gdyni

II nagroda w konkursie architektonicznym na basen i halę sportową przy ul. Stawnej w Gdyni

2005

← Pływalnia przy ul. Gładkiej w Warszawie

Wyróżnienie w konkursie architektonicznym na krytą pływalnię przy ul. Gładkiej w Warszawie
2004

← Dzielnicowe Centrum Promocji Kultury

I nagroda w konkursie architektonicznym na Dzielnicowe Centrum Promocji Kultury przy ul. Podskarbińskiej w Warszawie. Projekt zrealizowany.

2004

← Hala Sportowo-Widowiskowa

I nagroda w konkursie architektonicznym na Halę Widowiskowo – Sportową w Świeciu. Projekt zrealizowany.

Zobacz projekt2004

← Bałtycka Scena Letnia w Gdyni - Orłowie

I nagroda w konkursie architektonicznym na Bałtycką Scenę Letnią w Gdyni - Orłowie. Projekt niezrealizowany.

2004

← Jednostka Ratowniczo – Gaśnicza w Warszawie

I nagroda w konkursie architektonicznym na Jednostkę Ratowniczo – Gaśniczą przy ul. Czarodzieja w Warszawie. Projekt niezrealizowany.
2004

← Sala gimnastyczna przy ul. Zwycięzców w Warszawie

II nagroda w konkursie architektonicznym na Salę gimnastyczną przy ul. Zwycięzców w Warszawie.

2004

← Pomnik Marynarza Polskiego w Gdyni

III nagroda w konkursie architektonicznym na Pomnik Marynarza Polskiego w Gdyni.
2004

← Rozbudowa cmentarza w Gdyni

III nagroda w konkursie architektonicznym na rozbudowę cmentarza w Gdyni.

2004

← Dom Pomocy Społecznej przy ul. Pawiej

I nagroda w konkursie architektonicznym na Dom Pomocy Społecznej przy ul. Pawiej w Gdyni. Projekt zrealizowany.

Zobacz projekt2004

← Międzynarodowy Port Lotniczy Łódź Lublinek

I nagroda w konkursie architektonicznym na terminal pasażerski Międzynarodowego Portu Lotniczego Łódź Lublinek. Projekt niezrealizowany.

2004

← Pływalnia olimpijska

Modernizacja Roku 2004 za zaprojektowanie pływalni olimpijskiej Rawszczyzna w Ostrowcu Świętokrzyskim. Projekt zrealizowany.

Zobacz projekt2003

← Stadion KS Znicz w Pruszkowie

II nagroda w konkursie architektonicznym na Stadion KS Znicz w Pruszkowie.

2003

← Sąd Rejonowy w Szamotułach

II nagroda w konkursie architektonicznym na Sąd Rejonowy w Szamotułach.
2003

← Hala Widowiskowo – Sportowa w Kielcach

II nagroda w konkursie architektonicznym na Halę Widowiskowo – Sportową w Kielcach.

2003

← Sala sportowa V LO w Gdyni

I nagroda w konkursie architektonicznym na salę sportową V LO w Gdyni na Oksywiu Górnym. Projekt zrealizowany.
2003

← Miejski Ośrodek Ruchu Drogowego w Krakowie

Wyróżnienie honorowe w konkursie architektonicznym na budynek szkoleniowy Miejskiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Krakowie.

2002

← Hala sportowa w Forcie Bema w Warszawie.

I nagroda w konkursie architektonicznym na halę sportową w Forcie Bema w Warszawie. Projekt niezrealizowany.
2002

← Wejście do Portu Praskiego w Warszawie

II nagroda w konkursie architektonicznym na wejście do Portu Praskiego w Warszawie.

1999

← Zespół basenów geotermalnych w Jeleniej Górze

II nagroda w konkursie architektonicznym na zespół basenów geotermalnych w Jeleniej Górze - Cieplicach.